Chuyên Gia Điều Trị Mụn Hoàng Mạnh Kha

Đại diện Quỳnh Giao Spa và dòng sản phẩm Quỳnh Giao Skincare Miền Bắc

Đã từng là chuyên gia điều trị mụn tại Sài Gòn Xinh Spa với 15 cơ sở:

Đã từng là Chuyên gia thẩm mỹ tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Keangnam Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Bắc Ninh:

QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HỆ THỐNG THẨM MỸ QUỐC TẾ KAYSPA HCM 

Xem thêm tại: HoangManhKha.com